Wydarzenia

Cykl konferencji poświęconych zdrowiu psychicznemu.

Rozpoczęliśmy wspólnie z Fundacją „Popieram Dolny Śląsk” oraz Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego cykl konferencji poświęconych zdrowiu psychicznemu. Celem naszych spotkań jest przybliżenie problematyki dobrostanu psychicznego oraz wskazanie sposobów na jego osiągnięcie, w tym zarówno dostępnych rozwiązań systemowych jak i indywidualnych działań terapeutycznych.

Do kogo jest skierowany cykl

Adresatami są wszyscy ludzie zainteresowani problematyką szeroko rozumianego zdrowia psychicznego. Zarówno Ci, którzy sami korzystają ze wsparcia specjalistów jak i osoby, które odczuwają dyskomfort psychiczny i zastanawiają się czy z takiego wsparcia skorzystać. Chętnie zapraszamy również tych, w których najbliższym otoczeniu są osoby potrzebujące wsparcia oraz wszystkich zainteresowanych tematyką zdrowia psychicznego. 

Co dzieje się podczas spotkań

Pierwsze spotkanie poświęcone było wewnętrznej motywacji. Czemuś co pcha nas do działania i sile, która pozwala nam podnieść się w sytuacjach trudnych, kiedy ponosimy porażki, popadamy w chorobę lub doświadczamy utraty kogoś bliskiego.

Konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy jak i prelegentów. O swoich doświadczeniach z przełamywaniem ograniczeń zdrowotnych opowiadała Wioletta Byczkowska, która po tym jak oddała swoją nerkę potrzebującemu przeszczepu bratu, mając świadomość związanych z tym ograniczeń, rozpoczęła systematyczną ciężką pracę nad realizacją marzeń o wspinaczce górskiej. Uwieńczyła ją wejściem na Kazbek, jeden z najwyższych szczytów Kaukazu (5054) Sukces ten zmotywował ją do dalszych wysiłków i przygotowań do osiągnięcia kolejnych szczytów. Nie zabrakło również profesjonalnego mówcy motywacyjnego Szymona Kudły, który tym razem zdjął biznesowy garnitur i powiedział o swoich wyzwaniach oraz o wewnętrznej sile motywacji SISU (ciekawych zapraszamy na jego stronę…)

Moje przemyślenia

Aktywny udział w przygotowaniu konferencji dał mi nie tylko ogromną satysfakcję, ale również wzbogacił mnie o ogromną wiedzę na temat skali potrzebnego wsparcia, towarzyszących temu problemów i barier. Poznałam również wspaniałych ludzi, którzy czasami zupełnie bezinteresownie potrafią angażować się w pomoc innym, nie tylko tę psychologiczną, ale przede wszystkim w codziennych sprawach bytowych, pomocy prawnej czy edukacji. A jest to o tyle ważne, że to właśnie takie problemy stoją u podłoża wielu dolegliwości psychicznych i zdrowotnych.

Konferencję zakończył poczęstunek i jak się okazało niekończące się rozmowy. Wszyscy pytali kiedy kolejne spotkania i jaka będzie ich tematyka.